Marzenie o Nauce | EFC | Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego

Marzenie o Nauce

Program stypendialny Marzenie o Nauce skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęci do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.

Szczególy dotyczące zasad przyznawania Stypendiów Marzenie o Nauce znajdują się w regulaminie Stypendiów Marzenie o Nauce. Szczegóły dotyczące tego komu i jak pomagamy znajdują się w zakładce Jak pomagamy.

Rekrutacja trwa w okresie od 14 stycznia do 26 czerwca 2013 roku i jest prowadzona w dwóch fazach.  10 kwietnia zostaną ogłoszone wyniki I fazy naboru.

 

Pytania, które będą w formularzu on-line
Regulamin programu stypendialnego Marzenie o Nauce

za pomocą Marzenie o Nauce | EFC | Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego.

Studia na przyszłość

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do zapoznania się z e-biuletynem kampanii „Studia na przyszłość” poświęconym kierunkom studiów i zawodom pozwalającym młodym osobom na łatwiejsze znalezienie pracy w przyszłości oraz kluczowym dla rozwoju gospodarki i techniki. Celem organizatorów jest zainteresowanie młodych ludzi studiowaniem na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.

W każdym biuletynie  prezentowane są inne kierunki studiów
i związane z nimi zawody.

Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz dodatkowe materiały można znaleźć na stronie internetowej kampanii studianaprzyszlosc.pl

Zobacz teraz Jak wybrać studia

AKROPOL – Program stypendiów licealnych

Edukacyjna Fundacja im. prof. Czerneckiego EFC informuje o kolejnej edycji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych AKROPOL. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, prowadzona i finansowana przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

Docelowo opieką stypendialną EFC obejmować będzie 300 licealistów, którzy:

  • pochodzą z terenów wiejskich,
  • uzyskali minimum dobre wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum,
  • spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje na stronie KO.