XXXI Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM 2013

Centrum Kultury Młodych w Łodzi ul. Lokatorska 13 zaprasza młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w XXXI Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych CENTRUM 2013 organizowanych w dniach 11 – 14.04.2013r. Konfrontacje Teatralne są przedsięwzięciem podsumowującym edukację teatralną młodzieży szkół średnich i twórczą pracę nauczycieli, instruktorów teatralnych oraz uzdolnionej młodzieży.

W Konfrontacjach 2013 mogą wziąć udział teatry młodzieżowe z całej Polski i województwa łódzkiego, które przygotują 30 minutowy spektakl oparty na scenariuszu własnym lub na utworach klasyków literatury. Młodzi i zdolni aktorzy oceniani będą przez profesjonalne jury, do którego powołamy w tym roku znakomitych aktorów teatralno – filmowych: Bronisława Wrocławskiego i Ireneusza Czopa oraz reżysera teatralnego, pisarkę i poetkę i teatrologa.

Festiwalowi towarzyszą spotkania warsztatowe z jurorami, koncerty muzyczne, happeningi. Widzowie i uczestnicy otrzymają 4 wydania Gazety Festiwalowej „KURTYNA”, redagowanej podczas trwania imprezy. Laureaci zostaną zaproszeni na wieńczący Konfrontacje „Wieczór Teatralny” w Teatrze Studyjnym w Łodzi.

Laureatami ubiegłorocznych Ogólnopolskich Konfrontacji zostały dwie łódzkie grupy teatralne :
„Trupa Teatralna” z XIII LO za spektakl pt. „Nieogolony rycerz” zdobywca I Nagrody
oraz „Teatr Samowolka” z VI LO za spektakl pt. „Lekcja” zdobywca II Nagrody.
Linki:
Regulamin i karta zgłoszenia

III edycja konkursu „Jestem szefową”

15 maja 2012 r. rusza III edycja konkursu „Jestem szefową” – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Konkurs jest adresowany do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie – link poniżej.
Linki:
Szczegółowe informacje