Sejm Dzieci i Młodzieży – rekrutacja

Treść zaproszenia

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam uczniów i uczennice Państwa szkoły do wzięcia udziału w „XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Tematem przewodnim tegorocznej sesji jest Lokalny Ekorozwój. Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu RP, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi, zmotywowanie uczniów i uczennic do przeprowadzenia debat z udziałem innych uczniów i uczennic, nauczyciele, dyrekcji i osób ze społeczności lokalnej. Celem projektu jest również przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom pracy Sejmu RP i procesu legislacyjnego.
W ramach projektu uczniowie i uczennice mają za zadanie przeprowadzenie debat
związanych z ekorozwojem. Zespoły uczniowskie, które przeprowadzą najciekawsze debaty, zostaną zaproszone (moja poprawka tekstu oficjalnego) do udziału w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2013 roku w Warszawie, żeby debatować o tym, jak młodzi ludzie mogą być impulsem do zmian na rzecz ekorozwoju.
Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic z
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na
platformie www.sdim.ceo.nq.pl do dnia 24 marca 2013 roku.
Więcej informacji o projekcie, regulamin wyłaniania uczestników i uczestniczek,
harmonogram, a także materiały pomocnicze są dostępne na stronie projektu:
www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy

 

Rekrutacja

Jak wykonać zadanie krok po kroku.

Krok 1. Zarejestrujcie zespół uczniowski na platformie SDiM.

Zespół uczniowski to 2 osoby z tego samej szkoły lub zespołu szkół. W razie trudności zapoznajcie się z Instrukcjami. W ciągu 3 dni od rejestracji powinniście dostać od nas potwierdzenie. Jeśli mail nie przyjdzie, napiszcie na sejm.mlodziezy@ceo.org.pl. Rejestrować możecie się do 24go marca 2013 roku (niedziela).

Krok 2. Przeprowadźcie debatę.

Do wykonania zadania przystępujecie po dokonaniu rejestracji na platformie i otrzymaniu potwierdzenia mailem od nas.

Krok 3. Opublikujcie relację z debaty.

Po zalogowaniu się na platformie SDiM załączcie swój formularz w zakładce Moje Relacje. Relację z debaty wypełniacie w formularzu relacji z debaty. Razem z formularzem załączacie pliki dokumentujące debatę (zdjęcia, linki do filmików, stron internetowych). Formularz relacji z debaty i pliki dokumentujące są podstawą oceny Waszej pracy. W formularzu relacji z debaty opiszcie wszystko, co udało Wam się zrobić.

Termin opublikowania relacji z debaty to 4 kwietnia (czwartek) godz. 17:00!

Krok 4. Sprawdźcie wyniki rekrutacji 22 kwietnia 2013.

Listy posłów i posłane XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zostaną opublikowane 22go kwietnia 2013 roku do godz. 17, znajdą się na nich zespoły z największą liczbą punktów z każdego województwa.

Oceny prac konkursowych oraz listy osób zakwalifikowanych nie będą podlegać odwołaniu.

Zespoły z największą liczbą punktów z każdego województwa zostaną zaproszone do udziału

Prace zarejestrowanych zespołów uczniowskich, które zostaną opublikowane do dnia 4 kwietnia 2013 roku do godz. 17, na platformie SDiM zostaną ocenione przez komisję konkursową.

Komisja konkursowa będzie oceniać prace na podstawie następujących kryteriów:

40% punktów – konkretne wnioski z debat – realne propozycje działań, wnioski do zastosowania i zrealizowania przez zespoły uczniowskie projektu i osób biorących udział w debacie w szkole, czy miejscowości

30% punktów – zaangażowanie w debatę szerokiego i różnorodnego grona osób – uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, dyrekcji, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, organizacji społecznych

20% punktów – forma debaty – różnorodność zastosowanych metod dyskusji, materiały pomocnicze, ćwiczenia aktywizujące

10% punktów – szczególna wartość pracy, nieuwzględniona w poprzednich punktach, m.in. zaangażowanie większej liczby osób/instytucji w organizację debaty, rozpowszechnienie rezultatów debaty.

UWAGA – jeśli zespół zamieści więcej niż jeden formularz relacji z debaty – ocenie podlegać będzie pierwszy opublikowany dokument.
tel. 22 825 05 50 wew. 110

XVI Targi Edukacyjne

W centrum wystawienniczym przy al. Politechniki 4 ruszyły XVI Targi Edukacyjne.

Znajduje sie tam także oferta naszego LO.

Swoją propozycję prezentuje także około 40 uczelni wyższych z regionu łódzkiego oraz całego kraju.

Podczas targów uczniowie mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego. W specjalnie przygotowanych punktach Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pomogą uczniom zaplanować drogę kształcenia oraz wybrać odpowiednią do zainteresowań i predyspozycji szkołę czy uczelnię.

Tradycyjnie targom towarzyszą prezentacje, warsztaty i wykłady.
Szczegółowy plan znaleźć można TUTAJ.