Dla rodziców uczniów klas pierwszych – stypendia socjalne (WPIS nieaktualny – nowe zasady od 28.08.2013)

(WPIS nieaktualny – nowe zasady od 28.08.2013)

Szanowni Państwo !

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456,00 PLN – mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Dokumenty do wypełnienia znajdują się poniżej lub na stronie Urzędu Miasta Łodzi po adresem: http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/.

Ze względu na konieczność złożenia dokumentacji w pierwszym tygodniu września osoby zainteresowane uzyskaniem tego świadczenia proszę o zebranie stosownej dokumentacji (wyjaśnienia są w plikach do pobrania) i przygotowanie kompletu dokumentów tak aby we wrześniu można było złożyć je w Urzędzie Miasta.

Wnioski

wniosek_stypendium09

wniosek_zasilek09

 

 

Ważna informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo,27 czerwca podpisane zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie określenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
Od 1 lipca rodziny wielodzietne będą mogły składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wnioski o wydanie Karty. Formularze regulaminu ŁKDR, wniosku o wydanie karty oraz załącznika – oświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci, które ukończyły 18 lat dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w pokoju 124,
a także do pobrania na stronie www.uml.lodz.pl/miasto/lodzka_karta_duzej_rodziny.Lub tutajuchwała ŁKDR(1)

regulamin

Wniosek o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny

Załącznik do wniosku