Dla uczniów klas III – co warto wiedzieć o maturach

Drodzy Uczniowie,Rodzice, Koleżanki i Koledzy

Na stronie OKE Łódź można już znaleźć informacje dotyczące matury w roku szkolnym 2013/2014.Czyli:
Harmonogram egzaminów maturalnych w 2014 roku,
procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014,
formularze,
deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014,
strukturę egzaminu (co obowiązkowe a co dodatkowe)
oraz tablice wzorów na egzamin maturalny ( warto je ściągnąć i wypróbować).

Są też dwa ważne komunikaty:
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

Przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego służą opracowane w ramach systemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi:

1. standardy wymagań egzaminacyjnych opublikowane w rozporządzeniu MENiS z dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. Nr 90)
2. przedmiotowe informatory maturalne

Punktem odniesienia dla tych informacji jest:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U., poz. 520) – pobierz

Nękanie – jak poradzić sobie ze złośliwymi komentarzemi na YouTube

Oto podpowiedzi z centrum pomocy YouTube

Nękanie i poniżanie w sieci

Użytkownicy YouTube dzielą się opiniami na wszelkie tematy – od polityki przez religię, media społecznościowe, po celebrytów i wiele innych kwestii. Takie rozmowy mogą czasem stać się bardzo gorące, warto więc zachowywać się tolerancyjnie i pozwolić dyskusji się rozwinąć, unikając złośliwych ataków personalnych.

Wszystko sprowadza się do szacunku. Jeśli nie masz pewności, czy Twój film lub komentarz nie zostanie uznany za obraźliwy, kieruj się podstawową zasadą: jeśli nie powiesz czegoś, stojąc twarzą w twarz z drugą osobą, nie mów tego również w YouTube.

Do tej kwestii podchodzimy bardzo poważnie i usuwamy wszystkie komentarze, filmy i posty, których głównym celem jest złośliwe atakowanie i nękanie innych użytkowników. W YouTube cenimy też jednak swobodę wypowiedzi, dlatego prosimy o zrozumienie, że nie wszystkie negatywne lub złośliwe filmy i komentarze będą usuwane.

Jeżeli materiał narusza nasze zasady dotyczące nękania, osoba, która go przesłała, otrzyma ostrzeżenie na swoim koncie YouTube. Konta, których głównym celem jest nękanie konkretnego użytkownika lub jakiejś społeczności jako całości, zostaną zamknięte.
Zgłaszanie nękania

Zgłaszanie filmu: jeżeli natrafisz na film zawierający nękanie lub poniżanie, zgłoś go.

Przesyłanie zgłoszenia naruszenia: jeżeli znajdziesz wiele filmów lub komentarzy albo całe konto, które chcesz zgłosić, odwiedź centrum zgłaszania naruszeń, w którym możesz złożyć skargę zawierającą bardziej szczegółowe informacje.

W Centrum bezpieczeństwa znajdziesz nasz artykuł dotyczący nękania i poniżania w sieci, z którego dowiesz się więcej o nękaniu, uzyskiwaniu pomocy i unikaniu nękania.