Poraz drugi – bo nie każdy patrzy na Polecane – Jednorazowe stypendia naukowe MWŁ.

Otrzymałam na moją skrzynkę pocztową (via e-mail szkoły) następującą wiadomość:

Szanowni Państwo,

W związku z kolejną edycją przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zwraca się z prośbą o zamieszczenie, przekazanej w załączniku informacji wraz z regulaminem i wnioskiem, na stronach internetowych Państwa placówek.

(Co dwa miejsca to nie jedno – nie zawiaduję serwerem szkolnym, ale mogę zamieści to tu)

Chcielibyśmy, aby wiadomość o możliwości ubiegania się o stypendia naukowe dotarła do jak największej ilości osób, dlatego prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów. Każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Z poważaniem
Dorota Komar

A to linki do wspomnianych załączników:

Regulamin_stypendia_2014

Nabor wniosków stypendia_naukowe_2014

Załącznik 1_wniosek_uczeń

Załącznik 7_sprawozdanie

 

Natomiast na stronie znalazłam następujące informacje:

6 lutego 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1. nauki społeczne
2. nauki ekonomiczne
3. nauki matematyczne
4. nauki fizyczne
5. nauki chemiczne
6. nauki biologiczne
7. nauki o Ziemi
8. nauki techniczne
9. nauki medyczne
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 6 lutego do 7 marca 2014 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-37, dorota.komar@lodzkie.pl
Wiktoria Czarnecka, tel. 042 291-98-37, wiktoria.czarnecka@lodzkie.pl

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Ups- i już pierwsza zagadka : czy zgodnie z informacją składającym wniosek jest patrz tekst czerwony, czy

patrz tekst zielony.

A może jedno i drugie?

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego.

Otrzymałam na moją skrzynkę pocztową (via e-mail szkoły) następującą wiadomość:

Szanowni Państwo,

W związku z kolejną edycją przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zwraca się z prośbą o zamieszczenie, przekazanej w załączniku informacji wraz z regulaminem i wnioskiem, na stronach internetowych Państwa placówek.

(Co dwa miejsca to nie jedno – nie zawiaduję serwerem szkolnym, ale mogę zamieści to tu)

Chcielibyśmy, aby wiadomość o możliwości ubiegania się o stypendia naukowe dotarła do jak największej ilości osób, dlatego prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów. Każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Z poważaniem
Dorota Komar

A to linki do wspomnianych załączników:

Regulamin_stypendia_2014

Nabor wniosków stypendia_naukowe_2014

Załącznik 1_wniosek_uczeń

Załącznik 7_sprawozdanie

 

Natomiast na stronie znalazłam następujące informacje:

6 lutego 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1. nauki społeczne
2. nauki ekonomiczne
3. nauki matematyczne
4. nauki fizyczne
5. nauki chemiczne
6. nauki biologiczne
7. nauki o Ziemi
8. nauki techniczne
9. nauki medyczne
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 6 lutego do 7 marca 2014 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-37, dorota.komar@lodzkie.pl
Wiktoria Czarnecka, tel. 042 291-98-37, wiktoria.czarnecka@lodzkie.pl

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Ups- i już pierwsza zagadka : czy zgodnie z informacją składającym wniosek jest patrz tekst czerwony, czy

patrz tekst zielony.

A może jedno i drugie?

O co chodzi z tym Gender Studies?

Podstawy:

Angielskie „Sex” odnosi się do właściwości biologicznych i fizjologicznych, które definiują mężczyzn i kobiet. W Polsce warto tłumaczyć to jako płeć biologiczna.
„Gender” odnosi się do społecznie skonstruowanych ról, zachowań, działań i atrybutów, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn.

Czyli do tego jak w różnych społeczeństwach rozumiane są te role. Mam nadzieję, że czytający wiedzą, że są traktowane różnie.  Bardzo. I oczywiście pojawia się pytanie o to czy to różne spostrzeganie i związane z nim oczekiwania ma pozytywny lub negatywny wpływ na możliwości kształcenia się, rozwoju oraz status społeczny.

Oczywiście, słuszną będzie uwaga, że nauka (w tym psychologia, socjologia, biologia etc) odpowiada na pytanie jak jest, jakie mechanizmy stoją za danym stanem rzeczy a nie jak być powinno. Może jednak pokazać skutki utrzymywania się jakiegoś modelu, wzorca kulturowego (kulturowego w tym przypadku warto rozumieć jako coś co miało swój początek, zmieniało się, było kształtowane przez wyobrażenia ludzi, przez czasy i świat, w którym żyli, przez religie jakie wyznawali i przez błędy jakie w tym myśleniu popełniali).

To z kolei prowadzi do dwóch spostrzeżeń:

  1. Jak w każdym nurcie badawczym (dotyczy to praktycznie wszystkich nauk społecznych) – sugestie dotyczące tego co zrobić z danymi płynącymi z badań, jakie wyciągać wnioski – zależy od przyjętych teorii, założeń, systemu wartości.
  2. Ze względu na bardzo duże różnice w sposobie interpretowania badań (czyli teorii podstawowych) trudno w sposób uzasadniony mówić dziś o ideologii gender. Co nie znaczy, że nie pojawiają się skrajne, wręcz utkane z nadinterpretacji i dogmatyzmu pomysły.

Dla tych, którzy zastanawiają się czy nie jest to jakieś dramatyczne zagrożenie propozycja do refleksji: czy nigdy nie spotkałeś się z gorszym traktowaniem kogoś tylko dlatego, że był on kobietą lub mężczyzną? Niezależnie od posiadanych kompetencji? Czy uważasz, że taka dyskryminacja, gorsze traktowanie jest OK? Czy część tych dyskryminujących zachowań nie jest skutkiem stereotypowego myślenia o kobietach lub mężczyznach? Czy jeśli będziemy uczyć się rozpoznawania takich stereotypów i uwalniania się od nich (czyli w ich miejsce  zbadamy jakie kompetencje faktycznie mają te osoby) to nasze działania będę gorsze, świat się zawali, rodziny rozpadną?

Gender studies zajmują się badaniem systemu kulturowych wzorców, przekonań i wyobrażeń dotyczących płci.

Służą np. do wyjaśnienia, dlaczego w populacji mężczyzn mamy więcej ciężkich hospitalizacji – i jak ew. temu zapobiec, albo dlaczego mężczyzna może mieć opory przed braniem urlopu rodzicielskiego i angażowaniem w wychowanie dzieci.

Badają to wszystko, co ludzie czasami ślepo powielają pod hasłem 'powinności'. To znaczy przekonania o tym, jaka 'powinna' być kobieta, a jaki 'powinien' być mężczyzna, z jakim sztucznym konstruktem ma się porównywać, wg jakiego ideału ma określać poczucie własnej wartości.

Kwestionują np. 'naturalność' podporządkowania i uległości kobiet. Wskazują na źródła takich zachowań w indoktrynacji, którą przechodzimy wszyscy już od pierwszych chwil urodzenia (kolory niebieski i różowy dla małych dzieci etc.).

Przedstawiają wzorce jako coś w rodzaju zabawy w policjantów i złodziei – tyle że zabawy dla dorosłych, w którą wszyscy nagle uwierzyli. A mimo to – z której można się spróbować wypisać.

Mają służyć zrozumieniu tego w jaki sposób kultura i wychowanie kształtują nasze poczucie tego jakim 'powinien' być mężczyzna, jak 'ma' się zachowywać i w jaki sposób (kiedy, przez co) kształtują się związane z tym stereotypy.

Stereotyp – co to takiego?

Stereotyp przyjęty może być przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo, może być także wynikiem procesów emocjonalnych (na przykład przeniesienia agresji). Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub pozytywne, chociaż najczęściej spotyka się wyobrażenia negatywne. Stereotyp jest przekonaniem zbiorowym – jest to przekonanie żywione przez pewna grupę ludzi: mianem „stereotypu” nie można określić przekonania – spełniającego wszelkie pozostałe kryteria – żywionego wyłącznie przez jedną osobę. Jest wyrażany w zdaniu ogólnym (na przykład „(Wszyscy) Polacy są nieporządni”).

Nie będzie stereotypem przekonanie ogólne, lecz prawdziwe lub – ogólne, fałszywe, ale uzasadnione. Stereotyp to fałszywe i niedostatecznie uzasadnione a dotyczące pewnej grupy osób (nadgeneralizacja) przekonanie zbiorowe, zwykle niewrażliwe na argumentację.

Źródła stereotypów

Tworzenie stereotypów jest spontaniczną ludzką skłonnością i takiemu upraszczaniu przekazu podlegają wszelkie ludzkie wyobrażenia o otaczających ich świecie, zarówno przyrody, jak i społeczeństwa. Ma to związek między innymi z takimi sposobami porządkowania rzeczywistości, jak kategoryzacja, generalizacja, schemat poznawczy. Jeśli fałszywe, zbiorowe, niedostatecznie uzasadnione i uparcie żywione przekonanie na temat jakiegoś wycinka rzeczywistości odnosi się do wszystkich ludzi określonej grupy, wtedy nazywane jest stereotypem (przekonania dotyczące na przykład pewnych zjawisk czy przedmiotów nazywana jest ogólnie schematem poznawczym).

Stereotypy często oparte są na niepełnej wiedzy oraz fałszywych przekonaniach o świecie, utrwalone są przez tradycję i trudno podlegają zmianom, a w szczególności odrzuceniu. Liczni badacze doszukiwali się jednak „ziarna prawdy” w stereotypach, powstało nawet określenie „trafność stereotypu”. W przypadku pojawienia się faktów obalających stereotyp ludzie mają skłonność do traktowania go jako wyjątku – „wyjątek potwierdza regułę” lub do tworzenia subkategorii bez naruszenia kategorii podstawowej.

Inne źródła stereotypów:

  • podniesienie samooceny[1]
  • teoria rzeczywistego konfliktu
  • przeniesienie agresji
  • między grupowa asymetria językowa

Stereotypy mogą prowadzić do narastania uprzedzeń wobec danej grupy. Uprzedzenia mogą być negatywne lub pozytywne, lecz w europejskiej szkole badaczy przedmiotu przyjęło się traktować uprzedzenia jako zjawiska negatywne. W związku z tym mamy do czynienia z negatywną postawą, niechęcią lub dyskryminowaniem. W przypadkach ekstremalnych może ono prowadzić do ludobójstwa (zobacz też: stereotypizacja wroga).

Stereotypy mogą być wykorzystane przez różne podmioty do manipulacji odbiorcą. Rząd danego kraju chcąc wywołać wojnę może – jeśli nie istnieje negatywny stereotyp obywateli kraju atakowanego – zainicjować kampanię w celu powstania tego negatywnego stereotypu. Taka kampania jest znana jako demonizacja.

Więcej o gender studies tu.

Lub tu.

Jak reagować na przemoc – skrypt reakcji.

Jak reagować na przemoc – skrypt reakcji.

Jeżeli widzisz lub choćby podejrzewasz, że ktoś bije lub zaniedbuje dziecko nie wahaj się – reaguj! Zawiadom Lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkołę lub przedszkole gdzie uczęszcza dziecko albo zadzwoń pod 997 lub 112. Jeżeli któraś z tych instytucji zbagatelizuje problem zawiadom Rzecznika Praw Dziecka.

Po pierwsze reaguj bez agresji – inaczej możesz zaognić sytuację. Obniż zdenerwowanie zaczynając miłą rozmowę. Nie osądzaj z góry, bo ktoś przestanie słuchać. Najlepiej zaoferuj pomoc lub użyj przykładowej historii (tzw. z życia, z morałem). Daj do zrozumienia, że bicie/zaniedbanie szkodzi dziecku. Poleć książkę/daj ulotkę o wychowaniu bez przemocy. Możesz też podzielić się własnym doświadczeniem.

W związku z tym, ze czasami trudno jest zdecydować się na kolejne kliknięcie postanowiłam dołączyć do wpisu nie tylko link do strony źródłowej ale i całość materiałów.

Mam nadzieję że pomoże to rozpropagować reagowanie na przemoc w sposób, który jest asertywny i jednocześnie bezpieczny dla osoby podejmującej interwencję.

jakreagowac

A to animacja 1 – JAK REAGOWAĆ NA ULICY

Animacja 2 – JAK REAGOWAĆ PO SĄSIEDZKU

Animacja 3 – JAK REAGOWAĆ PRZEZ INSTYTUCJE

Kolejne zmiany w blogu

W związku z aktualizacją WordPress’a do wersji 3.8 – drobne zmiany w blogu. W miejsce trzech różnych pozycji w menu – pojawiła się jedna „Informacje ogólne” – i tu znajdują się informacje o godzinach mojej pracy, dokumenty szkolne, pomocniki prawne.

Na samej górze strony znajdują się obrazki z tytułami wpisów – to grupa szczególnie przeze mnie polecanych.

Natomiast Rozszerzone informacje o SPE – zostały przeniesione do zakładki „Dla nauczycieli”.
Jak widać zmienił się też wygląd strony i ułożenie informacji.

Tym bardziej jestem ciekawa Państwa komentarzy.