„Ferie z Łodzią 2015″

W akcję „Ferie z Łodzią 2015″ włączyło się kilkadziesiąt miejskich instytucji, w tym szkoły, muzea, biblioteki, teatry czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ten ostatni, oprócz darmowych zajęć sportowych, przygotował również specjalną cenę za wstęp na swoje lodowiska – po okazaniu legitymacji szkolnej wyniesie ona jedynie 2 zł.