I znowu zmiany :)

Dwa lata temu informowałem o przeniesieniu platformy przeznaczonej dla szkół na nowy adres – a dokładniej na sub-domenę. I tak pozostaje. Z tą tylko różnicą, że jedna ze szkół (oczywiście XXXI LO) wkrótce otrzyma nieodpłatnie (free) kod źródłowy wydzielonej dla niej wersji pozwalającej na przeprowadzenie ankiety do ewaluacji jakości kształcenia wraz z przygotowanymi dla niej bazami danych. To sprawi, że będą one mogły być zainstalowane na szkolnym serwerze. Zakończy to 5 letni okres bezpłatnego wsparcia, modyfikacji i dostosowywania do potrzeb szkoły tej dużej ankiety. Takie rozstanie ma również swoje zalety. Szkoła uzyska prawo do modyfikacji i rozwijania kodu aplikacji – będziemy zatem (na ile to możliwe) podglądać (tylko z poziomu layot’u) jej ewolucję.

Jedna sama Platforma EduSoft dla szkół funkcjonuje nadal. I wkrótce otrzyma dodatkowe funkcjonalności.

P.S.

Przygotowana dla XXXI LO samodzielna wersja otrzymała już najnowsze rozwiązania. Przede wszystkim możliwość wygenerowania wizualnego raportu z badania w oparciu o możliwość samodzielnego ustawienia przez szkolnego administratora kilkunastu parametrów. Tym samym import danych do Excela przeszedł do lamusa. Teraz to wszystko (i więcej dzięki możliwości filtrowania przez różne kryteria) obsłuży bezpośrednio aplikacja na serwerze. Zachowano wsteczną kompatybilność – wszystkie dotychczasowe badania można przeglądać w nowej wersji aplikacji. Rozszerzono możliwość dodawania i nazywania klas – podwójny rocznik nie będzie stanowił zatem ani teraz ani w przyszłości żadnego problemu.