Zmiany w Menu

W menu pojawiła się nowa pozycja. To pierwszy odnośnik w nowym menu. Prowadzi bezpośrednio do Platformy EduSoft dla Szkół.

Co to takiego?

  1. Platforma ankietowa szkoły działa w oparciu o kod i rozwiązania z Platformy EduSoft dla Szkół, która jest siostrzaną platformą zbudowanej dla firm Platformy GROW©. Działa już od 5 lat. Liczba przebadanych przekroczyła 3000 osób. Jest narzędziem wspierającym procesy diagnozy w różnych obszarach życia szkoły: edukacji, procesu nauczania, sytuacji wychowawczej.
  2. Ułatwia zaplanowanie, organizację, przeprowadzenie a następnie analizę i prezentację wyników badań przeprowadzanych zarówno w wersji on-line jak i badań mieszanych – przeprowadzanych np. w wersji „papier-ołówek” a następnie przenoszonych do elektronicznej bazy danych. Dzięki temu obróbka uzyskanych informacji dokonywana jest automatycznie (łącznie z wygenerowaniem zestawienia w postaci tabeli lub wykresów).
  3. Obecnie wdrożono rozwiązania sprawdzone na Platformie GROW© oferujące możliwość wygenerowania zestawień i wykresów bezpośrednio na stronie WWW. Zrezygnowano z tworzenia i importowania do przygotowywanego osobno arkusza Excel, który służył do generowania graficznej prezentacji wyników.
  4. Można je zapisać w postaci pliku PDF. Dzięki temu podobnie jak poprzednio za pomocą arkusza Excel można korzystać z nich bez połączenia z Internetem.