Dla uczniów

POMOC W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
0 42 682 28 37
od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 20.00
przy telefonie dyżurują specjaliści, którzy będą podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych

Adres e-mail: stop-przemocy@uml.lodz.pl  – porady i pomoc fachowców dla osób doświadczających przemocy