Agresja, konflikty, mediacje

POMOC W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
0 42 682 28 37
od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 20.00
przy telefonie dyżurują specjaliści, którzy będą podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
0 42 638 47 77
od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 14.00
dla osób, które chcą poinformować o nieprawidłowościach lub niepokojących sytuacjach dziejących się w szkołach i ich okolicach, które dotyczą dzieci i młodzieży

Adres e-mail: stop-przemocy@uml.lodz.pl  – porady i pomoc fachowców dla osób doświadczających przemocy