Konflikty

Czy każdy spór to konflikt?

Jaka jest różnica miedzy rodzajami konfliktów i czy niesie za sobą różnicy w tym co może być pomocą w ich rozwiązywaniu?

Czy istnieje jedyna słuszna strategia rozwiązywania konfliktów (np. współpraca)?

Na te i inne pytania starałam się zawrzeć odpowiedź w poniższej prezentacji.


Konflikty