Trudne emocje – Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie.

Znajda tu Państwo garść informacji nt. stawiania wymagań i określania granic w relacjach interpersonalnych.

Właśnie ten obszar stanowi często wyzwanie w relacjach z dorastającym dzieckiem.

O ile to gdzie stawiać te granice w dużej mierze zależy od wybranego przez nas modelu wychowania (wartości, obaw, środowiska w jakim obraca sie dziecko) o tyle model stawiania wymagań może z powodzeniem być praktykowany przez większość z nas. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem.

Aby zachować spójność oddziaływań wychowawczych ten sam temat będzie przedmiotem przygotowywanego przeze mnie szkolenia dla Rady Pedagogicznej.


Trudne emocje