Koncentracja

Koncentracja

to jedna z najważniejszych umiejętności – nie tylko jako jedna z umiejętności studiowania, ale jest ona jedną z ważniejszych życiowych umiejętności.

Dzięki niej będziesz w stanie osiągnąć SUKCES – jakkolwiek ogranym i otępiałym by ten termin nie był. Koncentracja uwagi, swych działań, swej energii życiowej na jednej wybranej dziedzinie życia oznacza dla ciebie tylko jedno – sukces właśnie. Jaki to będzie sukces – o tym zadecyduje twój cel na którym się skoncentrujesz.

Jeśli za cel obierzesz sobie np. bogactwo, to oczywiście jest prawdopodobieństwo, że będziesz pływał w szmalu – co raczej jest życiową klęską niż sukcesem 🙂 (oczywiście zależy co z tym szmalem będziesz robił, może być odwrotnie)
Jeśli np. wybierzesz jako cel pomoc ludziom – wówczas taki cel jest o wiele bardziej satysfakcjonujący.

Jakkolwiek w każdym, dosłownie w każdym działaniu umiejętność koncentracji będzie dla ciebie bardzo korzystna, a w pewnych przypadkach nawet zbawienna.

Przedstawiony zbiór technik i sposobów
nie jest algorytmem, który należy stosować krok po kroku.
Stanowi raczej zestaw metod, które należy stosować w zależności od możliwości i okoliczności:
– niektóre (właściwie większość z nich:-) ) należy stosować zawsze
– niektóre należy stosować jedynie w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków,
– niektóre można stosować opcjonalnie – które nie są być albo nie być dla koncentracji, ale które są jedynie plusem i jeszcze jednym pozytywnym aspektem wpływającym na zdolność koncentracji – coś w charakterze dmuchania na zimne lub kucia żelaza póki gorące.

Pomimo tego,
że przedstawione techniki nie stanowią krok po kroku algorytmu, wskazanym jest, byś studiował to po kolei – gdyż niektóre rozdziały często odwołują się do przykładów podanych w poprzednich rozdziałach.

Kilka dodatkowych technicznych uwag:
Jeśli nie jesteś studentem/uczniem
– używałam przykładów i miałam na myśli raczej środowisko szkolne/studenckie. ALE TE SAME ZASADY dotyczą i stosują się w każdej innej działalności której jakość wykonywania chcesz podnieść. Tłumacz sobie wszystkie przykłady widząc je w środowisku w jakim ty jesteś – np. zamiast szkoły – rozważaj pracę, firmę itd.

To nie jest czarodziejska różdżka która zmieni cię w super skoncentrowaną osobę. Namacalne efekty będziesz mógł zauważyć dopiero po pewnym czasie stosowania poznanych metod. Jednakże niektóre techniki dają efekt w samym momencie ich używania. Stosuj te ostatnie, pracuj nad pozostałymi – a na efekty nie będziesz długo czekał.

Układ kursu

Zaczyna się od analizy zewnętrznych czynników wpływających na twą koncentrację – zarówno negatywnie jak i pozytywnie.
Następnie oddzielnie rozważane są czynniki wewnętrzne – mentalne techniki wspomagające koncentrację.
Po nich omówiłam organizacyjne metody ułatwiające skupianie się.

Oddzielny rozdział traktuje również o temacie utrzymywania koncentracji podczas czytania – miejsca w którym najczęściej pojawiają się z nią problemy.

Ostatni rozdział – podsumowujący jest jakby jego esencją – wskazuje na oryginalne korzenie głębokiej koncentracji. Jest on szczególnie ważny.

Wszystkie te sposoby zostały rozdzielone tylko dla potrzeb analizy, żaden z nich z osobna nie zagwarantuje ci wysokiej koncentracji (chociaż niektóre same w sobie są dosyć potężne).
Wszystkie one są nierozłączną całością efektywnego działania i dopiero „hurtowo” stosowane objawiają swą „połączoną siłę”.