4. Bezpośrednie techniki przywracające koncentrację

Najczęstszym problemem z koncentracją jest to, że w trakcie nauki lub czytania po prostu zaczynasz odpływać. Twoja uwaga „niezauważalnie” zaczyna spływać się na inne tematy.

Na takie zwykłe problemy używa się równie zwykłych sposobów – bezpośredniego sprowadzanie uwagi na właściwy temat.

Jeśli w trakcie nauki zauważyłeś w końcu, że właśnie od kilku dobrych minut myślisz o niebieskich migdałach :-), po prostu zatrzymaj to i ściągnij myśli z powrotem na studiowany temat. Żadna nowa technika to nie jest, zapewne ją znasz i mam nadzieję – stosujesz.

Ale możesz to zrobić:
– bardzo zdecydowanie i aktywnie
np. wstać, wyprostować się i powiedzieć do siebie:
Stop!! Koniec tego.. wracać!!
Taka zdecydowana postawa wobec swego umysłu da mu „do myślenia” że to nie przelewki i że naprawdę poważnie zamierzasz się teraz uczyć, więc domyśli się on, że nie trzeba ci przeszkadzać.

– formalnie – odhaczając przypadki swej dekoncentracji na specjalnej kartce do śledzenia postępów w koncentracji – opis tego sposobu znajdziesz w następnych rozdziałach.

– delikatnie – po prostu uświadamiasz sobie, że oto znów odleciałeś, więc delikatnie ponownie sprowadzasz umysł na właściwe tory – jakkolwiek myślę, że delikatność tutaj nie będzie tak skuteczna jak postawienie sprawy na ostrzu noża – jak w punktach powyżej

Techniki te często nazywane są np.
Bądź tu i teraz lub Zwracaj uwagę na swą uwagę. I moi skromnym zdanie są jednymi z najbardziej skutecznych.

Są one stosowane naturalnie przez wszystkich uczących się, ale ukrytą tajemnicą tych technik jest to, że REGULARNE I ŚWIADOME ICH STOSOWANIE bez wątpienia po pewny czasie zaowocuje większą zdolnością koncentracji.

A zwłaszcza technika prewencyjna = zapobiegawcza ->
Zwracaj uwagę na swą uwagę, jest bezwzględnie lepsza do techniki naprawczej: Bądź tu i teraz, Eee…wracać! – i to właśnie ona – ze współpracą z tą drugą daje tak wspaniałe efekty.