8. Podsumowanie – Wewnętrzne techniki

Wewnętrzne techniki

to następny krok w procesie rozwoju umiejętności koncentracji.

Jeśli prawidłową organizację czynników fizycznych przyjmiemy jako fundamenty, to stosowanie wewnętrznych technik można nazwać stawianiem murów ochronnych wokół twej koncentracji. 🙂

Są one asolutnie niezbędne i bez nich nie masz szans, ale wrogowie nadal atakują – z powietrza 🙂

W następnym rozdziale
poznasz technik, które można nazwać „dachem”. Razem z zewnętrznymi i wewnętrznymi zasadami – stanowią one pełny zestaw, zdolny stawić czoła wszelkim „przeszkadzaczom”.

I w tym rozdziale kolejność przedstawianych technik w pewnym sensie odzwierciedla kolejność z jaką mogą być one stosowane w procesie indywidualnej nauki
Można powiedzieć, że jest to proces indywidualnej nauki widziany przez pryzmat technik organizacyjnych wspomagających koncentrację.