Dofinansowanie zakupu podręczników

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam formularze i dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku 2013/14.

O tę formę pomocy ubiegać się mogą uczniowie klas II-gich oraz uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków do szkół przez rodziców/ prawnych opiekunów uczniów, został określony zarządzeniem Nr 4700/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. na dzień 9 września 2013 r.

Informacje dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w r.szk. 2013-2014

zał.nr 2(dla uczniów bez orzeczeń)

zał.nr 3(dla uczniów z orzeczeniami)